Voorzitter Jan Arends
Secretaris/ Waarnemend Wedstrijdsecretaris Martin Verheyen
Penningmeester Dolf Soer
Algemeen lid & Wedstrijdsecretaris Egbert de Haan